חנות סקס | אביזרי מין
Sexadrom סרטי סקס לצפיה ישירה, נהרות לווי הקניה בחנות הסקס מאבטחת ודיסקרטית
להזמנת מוצרים ושירות לקוחות: 054-659-26-60
חנות סקס אביזרי מין מיוחדים חשבון שלי צור קשר
  ראשי » קטלוג » תקנון החשבון שלי  |       תכולת הסל  |  סיום הזמנה   
תקנון תקנון

Sexadrom.co.ilמתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתרי האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה "חברת פורנו Sexadrom.co.il תנאים אלה מטרתם להסביר את מדיניות הפרטיות הנוהגת באתר. הם סוקרים ,בין השאר ,את האופן שבו משתמשת Sexadrom.co.ilבמידע,הנמסר לה על -ידי המשתמשים באתר.
רישום לשירותים
חלק מהשירותים באתר boyzonn טעונים הרשמה.במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי,כדוגמת מספר כרטיס האשראי שברשותך.השדות שחופה למלא ,יסומנו במפורש.בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם לשירותים הטעונים רישום.הואיל וSexadrom.co.ilתבקש רק את המידע הנחוץ לשירותים שאליו נרשמת,באחדים מהשירותים תתבקש להוסיף ולמסור נתונים נוספים המתחייבים מאופי השירות .


מאגר המידע
הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לשירותים נשמרים עד 7 ימים בלבד בחברת טרנזילה ואו בחברת הסלולר.

 מסירת מידע לצד שלישי
Sexadrom.co.ilלא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותיך באתר (ככול שפרטים והמידע זה מזהים אותך אישית),אלא במקרים המפורטים להלן :

בעת שתרכוש שירותים ושירותים משותפי -מסחר ותוכן של boyzonn או בעת שתיקח חלק בפעילות תוכן אחרת המשותפת לSexadrom.co.ilולצד שלישי כאמור,יועבר לשותפים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה ,ניהול פעילות התוכן הרלבנטית ושמירת קשר איתך ,במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר Sexadrom.co.ilאת הוראות הסכם ההצטרפות לאתר או איזה מהשירותים המוצעים בהם או תנאי שימוש באתר,אם יתקבל בידי Sexadrom.co.ilצו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי ,בכל המחלוקת ,טענה,תביעה,דרישה או הליכים משפטיים ,אם יהיו ,בינך לבין Sexadrom.co.il הפקות או בכל מחלוקת ,טענה,תביעה,דרישה או הליכים משפטיים בינך לבין צד שלישי כלשהו שבהם גם Sexadrom.co.ilהיא צד ,בכל מקרה שSexadrom.co.ilתסבור,כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי ,Sexadrom.co.ilתהיה רשאית להעביר את פרטיך והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשית באתר .

cookies

האתר משתמש ב"עוגיות" (cookies ) לצורך תפעול השוטף והתקין ,ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר ,לאימות פרטים ,כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיים ולצורכי אבטחת מידע ."עוגיות" הן קבצי טקסט ,שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי Sexadrom.co.il.חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות יישמרו על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך .אם,לדוגמה,אתה משתמש במערכת ההפעלה "חלונות" ובדפדפן מסוג אינטרנט אקספלורר של חב' מייקרוסופט ,תוכל למצוא אותם בספריה c:windowscookies - העוגיות מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת .

 אבטחת מידע 
Sexadrom.co.ilמיישמת באתר Sexadrom.co.ilמערכות ונהלים לאבטחת מידע .בעוד שבמערכות ונהלים אלה מצמצמים מאוד את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית לשרתי Sexadrom.co.ilאנו מעניקים את מירב ההגנות הנדרשות .לכן , Sexadrom.co.ilלא מתחייבת ששירותי Sexadrom.co.ilיהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם -טופס הרכישה והסליקה מוגנים בחברת ברק 013  128 SSL BIT . 

 אופן ביצוע ההזמנה
א. רק לאחר שSexadrom.co.ilסיימה לבדוק את פרטי כרטיס האשראי שלך ויקבל אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה ( במקרה און ליין בדיקה מיידית) , תיחשב הצעתך כברת ביצוע ויתחילו כל תהליכי אספקת השירותים שהזמנת,בתנאי שהם מצויים .

ב. אם יחול שיבוש ואו טעות בתיאור המוצר ואו השירות,בתמונתם,תיאורם

,מחירם או בכל פרט אחר,יהא שSexadrom.co.ilרשאי לבטל את רכישתך ואתה לא תחויב בכל תשלום בגין ההזמנה שבוטלה .

הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשיין ,התשל"ז - 1977 ואו בכל דין .

 אמצעי תשלום

באפשרותיך לשלם באמצעות כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין ואו לשלם באמצעות קבלת sms.

את מספר כרטיסך ופרטיו תידרש להזין במקום המיועד לכך .

שליחת השירותים תתבצע רק לאחר קבלת אישור מחברת האשראי וא חברת הסלולר על תקינות העסקה .

 מועד הספקה

 שירות און ליין ניתן מיידית !

במידה גורמים ואו אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ואו מפעיליו יעכבו ואו ימנעו את קיום מכירת השירותים ואו השירותים מכל סוג שהוא, באופן מלא ואו באופן חלקי ,ובכל דרך שהיא ,ואו את אספקת השירותים ואו אספקת השירותים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו ואו יפגעו תקלות במחשוב ואו מערכות הטלפון ואו כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה ,זה או אחר ,על צורתיו השונות ,ואו אם בשל פעולות איבה ואו כל גורם של כח עליון אחר ימנע ואו ייפגע תהליך רכישת השירותים ואו השירותים בכל דרך שהיא ,רשאי האתר מטעמו של Sexadrom.co.ilלהודיע על ביטול הרכישה ,כולה או חלקה ,ולבטל את חיובו של מבצע הפעולה . 

 מחירים ותשלומים
חיובך יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסרת ,במחיר שמופיע בסמוך לשירותים שהזמנת ,הכל כמפורט בסמוך לכל מוצר ואו בדף המוצר .

כל המחירים שמופיעים באתר כוללים מע"מ אלא אם כן צוין אחרת במפורש .

 ביטול עיסקה

שירות און ליין אינו ניתן לביטול עקב בעיה במחשבך .

 אחריות
Sexadrom.co.ilואו מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה ,שימוש לרעה,שימוש שלא כדין ואו שימוש במרמה שייעשה על ידי צד שלישי בכרטיס האשראי או בטלפון סלולרי בו עשית שימוש לשם ביצוע פעולה באתר .

השירות באתר ניתן לשימוש כמו שהוא ( AS IS )  לא תהיה לך כל טענה תביעה ואו דרישה כלפי חברת  Sexadrom.co.il הפקות ואו מי מטעמה בגין תכונות השירות ,יכולותיו ,מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך .

אין אחריות על התקנה שהתבצעה על ידי הלקוח .

 כללי

משמעותה של המילה "פעולה" בתקנון זה הינה כל פעולה רכישת שרותים ואו שירותים המוצעים באתר .

הקנייה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה .כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי קרא והבין את תקנון האתר וכי לא תהיה לו ואו למי מטעמו כל טענה ואו תביעה כנגד בעלי האתר ואו מפעיליו ואו מי מטעמם מלבד טענות הנוגעות בהפרת התחייבות בעלי האתר ואו מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו .

האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים ,והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד .

זכאי לבצע פעולה באתר כל אדם תושב מדינת ישראל ובלבד שמלאו לו 18 שנים ומעלה ביום ביצוע הפעולה .

לביצוע פעולה באתר רשאי כל משתמש שברשותו כרטיס אשראי או מספר טלפון סלולריאשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין , ותקף ביום ביצוע הפעולה .

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות תקנון זה לפי שיקול דעתה הבלעדי .

אספקת השירותים ואו השירותים תתבצע על פי הוראות תקנון זה להלן .

 תנאים נוספים
חברת  Sexadrom.co.il הפקות שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ואו לבטל מכירה על פי שיקול דעתה באם יתברר לה שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית או נגרם נזק כלשהוא כתוצאה מתקלה טכנית באתר .

 דין ושיפוט
הדין החל על הזמנתך ועל תקנון זה , הוא הדין הישראלי בלבד.סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב בלבד .

המשך
קניה מאובטחת בחנות הסקססקס הדדרום, קניה בטוחה
     תכולת הסל עוד
0 פריטים
הכי נמכרים
01.
02.תותב רוטט
סקירות עוד
כרגע אין סקירות
יצרנים
מוצרים חדשים באתר עוד
Strict Leather Deluxe Locking Collar - Blue and Black
Strict Leather Deluxe Locking Collar - Blue and Black
₪160.00